the eye of the storm

home  | feedback  | contact  | about

site log

world building

conlangs

introduction

essays

loegare

strelwidhan

pholl�gn�

lisene

esperanto

resources

pov-ray

second life

miscellaneousenglish - esperanto

introduction  | links  | learning  | grammar  | dictionary

notes | english | esperanto

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

jacket  .   jak-o.

jail  .   karcer-o.

jam  .   kompot-o, fruktajx-o.

January  .   januar-o.

jaw  .   (orifice, opening), fauxk-o, (of the skull), makzel-o, -bone, makzelost-o.

jealous  .   jxaluz-a.

jest  .   sxerc-i.

Jesus  .   Jesu-o.

Jew  .   hebre-o.

jewel  .   juvel-o.

jingle  .   (intrans.), tint-i.

John  .   Johan-o.

joint  .   artik-o.

joke  .   sxerc-i.

journal  .   jxurnal-o, revu-o.

journey  .   vojagx-i.

judge  .   jugx-i.

jug  .   krucx-o.

juggle  .   jxongl-i.

July  .   juli-o.

jump  .   salt-i.

June  .   juni-o.

jurist  .   jurist-o.

just  .   (upright), just-a, (exact), gxust-a, (adv.), gxust-e, jxus.